English | Deutsche 

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2018

Zorg voor onze cliënten, zorg voor onze medewerkers, blijf gefocust en groei.

Bij Yardi respecteren we uw privacy en zetten we ons in voor de bescherming van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. We ontwikkelden dit Applicant Portal Information Submission Policy (Beleid voor het indienen van informatie via het sollicitantenportaal, het ‘Beleid’) om u te informeren over de manier waarop Yardi de informatie gebruikt die u via de Yardi Career Opportunities Section (de paragraaf voor carrièremogelijkheden bij Yardi, de ‘Paragraaf’) van de Yardi-website hebt ingediend naar een van de e-mailadressen die in die Paragraaf staan genoemd, of op een andere manier als onderdeel van een sollicitatie of zoeken-naar-werk-procedure (‘Sollicitatie-informatie’).

Alle Sollicitatie-informatie die u bij Yardi indient, wordt door Yardi in de Verenigde Staten verzameld, alsmede in de jurisdictie waar de contactpersoon voor de functie is gevestigd. Het kan zijn dat de Sollicitatie-informatie met onze verbonden ondernemingen in andere jurisdicties wordt gedeeld uit werkgelegenheidsoverwegingen. Dit Beleid valt onder de Amerikaanse wetgeving.

Ga om de volledige privacyverklaring van Yardi te bekijken naar https://www.yardi.com/nl/about-us/privacy-statement/.

Welke soorten informatie vallen onder dit Beleid?

Onder dit Beleid valt alle Sollicitatie-informatie die u bij Yardi indient zoals:

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactinformatie;
 • cv, begeleidende brief, vroegere werkervaring, opleiding, cijferlijsten of andere informatie die u ons verstrekt in verband met de sollicitatieprocedure;
 • soort dienstbetrekking die wordt gezocht, gewenst salaris, bereidheid tot verhuizen of andere functievoorkeuren;
 • hoe u van de vacature hoorde;
 • gevoelige informatie (ras/etnische afkomst) als u ervoor kiest die in te dienen als onderdeel van de sollicitatieprocedure, en;
 • namen en contactinformatie voor referenties.

Het is uw verantwoordelijkheid toestemming te krijgen van referenten voordat u hun persoonlijke informatie aan ons verstrekt.

Het indienen van Sollicitatie-informatie genereert geen enkele verplichting die niet in dit Beleid staat vermeld.

Hoe zal de Sollicitatie-informatie worden gebruikt?

De Sollicitatie-informatie die u indient, wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • om uw vaardigheden, kwalificaties en interesses te vergelijken met onze carrièremogelijkheden;
 • om uw informatie te verifiëren en referentiecontroles uit te voeren;
 • om antecedentenonderzoeken uit te voeren als u een functie krijgt aangeboden;
 • om met u te communiceren en u te informeren over carrièremogelijkheden;
 • om rapporten aan te maken en in te dienen zoals vereist door wet- en regelgeving;
 • om ons wervingsproces te verbeteren;
 • om aan de wettelijke verplichtingen van Yardi te voldoen; en
 • indien nodig voor juridische verdedigingsdoeleinden.

Als u een dienstbetrekking bij Yardi accepteert, zal de verzamelde informatie deel uit gaan maken van uw personeelsdossier en zal deze worden gebruikt voor dienstbetrekkingsdoeleinden.

Yardi voert antecedentenonderzoeken uit van alle medewerkers zodra ze de sollicitatieprocedure hebben afgerond en hen een functie wordt aangeboden bij Yardi. Een dienstbetrekking bij Yardi is afhankelijk van de afronding van een afdoend antecedentenonderzoek. Als iets in uw antecedentenonderzoek een reden blijk te zijn dat Yardi u niet in dienst kan nemen, dan zullen wij u inlichten dat wij u waarschijnlijk geen positie kunnen aanbieden vanwege die informatie. Ook zullen we een kopie verstrekken van het antecedentenonderzoek en zullen we u informatie verstrekken over de procedure voor het corrigeren van antecedenten.

Het indienen van uw Sollicitatie-informatie is vrijwillig. Als u er echter voor kiest om uw Sollicitatie-informatie niet in te dienen, kan ons vermogen beperkt zijn om u als kandidaat in overweging te nemen. We zullen u om toestemming vragen voordat we extra informatie van externe bureaus inwinnen, en we zullen, indien de wet dat vereist, u inlichten over de informatie die wij van die derde partijen ontvangen. Als u de door u ingediende informatie in onze actieve databases wenst te anonimiseren, neem dan contact met ons op via +1-800-866-1124. Houd er echter rekening mee dat sommige persoonlijke informatie bewaard kan worden zoals vereist door de wet.

Wie mag uw gegevens bekijken?

Medewerkers van Yardi, verbonden ondernemingen of entiteiten, handelend namens Yardi, verwerken de Sollicitatie-informatie voor de hierboven vermelde doeleinden. Yardi treft adequate technische, organisatorische en juridische maatregelen om de Sollicitatie-informatie te beschermen. Zo zal informatie over uw antecedentenonderzoek alleen worden gedeeld met diegenen die daarvoor een zakelijke reden hebben. Verbonden ondernemingen of entiteiten die handelen namens Yardi, met wie wij uw Sollicitatie-informatie delen, zullen gehouden zijn aan vertrouwelijkheidsvoorwaarden en dit Beleid.

Bewaart Yardi uw gegevens?

Sollicitatie-informatie wordt bewaard in overeenstemming met de lokale wetgeving. Ook kunnen we de Sollicitatie-informatie bewaren om u in overweging te nemen voor andere functies waarvoor u wellicht in aanmerking komt.

Rechten van personen

Site-gebruikers die hun informatie die zij hebben ingediend via dit sollicitatieportaal willen corrigeren, bijwerken, veranderen of wissen, kunnen teruggaan naar de toepasselijke registratiepagina of het webformulier om hun gebruikers- of organisatiebestand bij te werken. Bel ons op voor aanvullende informatie of bij problemen met toegang tot informatie van een dergelijke pagina via +1-800-866-1124, of neem contact met ons op via ons Privacyfeedback-formulier.

Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk hebben gemaakt op de toepasselijke wetgeving en wij een dergelijke inbreuk niet tot uw redelijke tevredenheid hebben verholpen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw land.

Wijzigingen in dit Beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit Beleid wijzigen. We zullen veranderingen in dit Beleid op deze pagina bekendmaken. Elke versie van het Beleid wordt boven aan de pagina geïdentificeerd door de ingangsdatum.

Contact met ons opnemen

Neem voor meer informatie over onze privacypraktijken contact op via:

Privacy Manager 
c/o Yardi Systems, Inc. 
430 South Fairview Avenue 
Goleta, California, 93117 
USA